شرایط تعویض

تهران و ارسال با پیک موتوری: ارسال چند مدل و ۲سایز (نهایتا ۲جفت) و انتخاب توسط مشتری و برگشت مابقی کارها با پیک (هزینه پیک در کل با مشتری میباشد)

سایر شهرها و ارسال با پست پیشتاز: ارسال مدل انتخابی شما با پست پیشتاز و فقط تعویض سایز تا ۲۴ساعت پس از تحویل کار توسط شما٬ (حتما با پشتیبان برای گرفتن آدرس ما هماهنگ کنید)